Інвестфонди збільшують обсяг випуску цінних паперів.

НКЦПФР повідомила про обсяги випусків цінних паперів протягом січня 2018 року.

Зокрема обсяг випусків інвестиційних сертифікатів ПІФ в січні становив 310 млн грн, що на 206 млн грн більше ніж в січні 2017 року. Збільшився також обсяг випусків акцій КІФ – до 2,23 млрд грн, що на 1,8 млрд грн більше ніж за аналогічний період минулого року. Комісія нагадує, що станом на 31.01.2018 в Україні зареєстровано 2 342 інститути спільного інвестування, в тому числі 544 КІФа та 1 798 ПІФів.

Загальний обсяг випусків емісійних цінних паперів в січні 2018 року становив 3,8 млрд грн, що виявилося на 757 млн грн більше порівняно з показником відповідного періоду 2017 року. З початку поточного року Комісією було зареєстровано 9 випусків акцій на суму 289,9 млн грн та 11 випусків облігацій підприємств на суму 954,7 млн грн.

За результатами торгів на організованому ринку протягом січня обсяг біржових контрактів з цінними паперами склав 21,5 млрд грн. Найбільший обсяг торгів за фінансовими інструментами на організаторах торгівлі протягом зазначеного періоду зафіксовано з державними облігаціями України – 20,1 млрд грн (93,6% від загального обсягу біржових контрактів).

Джерело: НКЦПФР.

Остнанні новини

Написти коментар