Хто ми і що пропонуємо

Компанія з управлянні активами «Олімп Ессет Інвестмент» – професійний учасник фінансового ринку.

Ми пропонуємо створення та управління корпоративними інвестиційними фондами, за допомогою яких Ви зможете:

① здійснювати інвестиційну діяльність на ринку нерухомості; 

② максимально захистити та примножити інвестиції; 

③ здійснювати податкове планування/податкову оптимізацію.        

Що таке ICI та КІФ?

Інститут спільного інвестування (ICI)- це корпоративний інвестиційний фонд, якій залучає грошові кошти інвесторів (юридичних та фізичних осіб) та має право вкладати їх у:

– майнові та корпоративні права;

– об’єкти нерухомості;

– рухоме майно;

– цінні папери;

– банківські депозити, та інші активи з метою отримання прибутку. 

Корпоративний інвестиційний фонд ( далі -КІФ) створюється у формі акціонерного товариства. Діяльність КІФ регулюється Законами України “Про інститути спільного інвестування” “Про інвестиційну діяльність”, Податковим та Господарськими кодексами України та нормативними актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 

Переваги використання інвестиційного фонду при інвестуванні в об’єкти нерухомості?

Девелопери, Інвестори (фізичні та юридичні особи) використовують КІФ при інвестуванні в  будівельні проекти на ринку первинної та вторинної нерухомості, виставляючи корпоративний інвестиційний фонд основним інвестором будівельних проектів. КІФ дає можливість побудувати прозорі, надійні, юридично зрозумілі відносини між усіма учасниками проекту та захистити їх інтереси.

Головними перевагами використання інвестиційних корпоративних фондів при інвестуванні в об’єкти нерухомості є:

1) податкові пільги, які звільняють КІФ від сплати податку на прибуток, згідно з п.6 ст.146 Податкового Кодексу України;

2) захист ІСІ від неправомірного втручання в діяльність – передбачено статтею 8 Закону України “Про інститути спільного інвестування”;

3) законний механізм здійснення інвестицій в об’єкти нерухомості, згідно статті 8 Закону «Про інвестиційну діяльність» є одним з дозволених фінансово-кредитних механізмів залучення інвестицій в будівництво.

Як правильно здійснити купівлю нерухомості для здійснення підприємницької діяльності?

Якщо Ви маєте намір придбати комерційну нерухомість щоб в подальшому:

– здавати її в оренду;

– використовувати для ведення бізнесу;

– продати.

КІФ як найкраще підходить для такої операції, придбавши об’єкт нерухомості на корпоративний інвестиційний фонд, Ви отримуєте можливість управляти нерухомістю використовуючи всі юридичні перевари які надані ІСІ.

На малюнку № 1 показано модель придбання нерухомості за допомогою КІФ.

В подальшому Інвестор на власний розсуд розпоряджається нерухомістю яка належить КІФ.

На малюнку № 2 показано модель використання нерухомості.

На всі ці механізми реалізації (продажу) поширюється податкові пільги та застосовуються механізми захисту інвестицій, що передбачені чинним законодавством. 

+38 044 230 93 25
+38 044 230 93 22
office@kua-olimp.com.ua
Замовити послугу або консультацію

Як оптимізувати податкове навантаження в процесі володіння нерухомістю та ведення бізнесу?

Залучення КІФ в якості покупця нерухомості дає наступні переваги перед іншими юридичними утвореннями (товариствами, договорами спільної діяльності, кооперативами) а саме:

1) звільняє отриманий дохід (здача в оренду) від сплати податку на прибуток;

2) надає можливість виплачувати дивіденди акціонерам КІФ за пільговою ставкою 8 %;

3) надає можливість КІФ зробити переоцінку нерухомості для наступного продажу за вищою ціною або зробити внесок до статутного капіталу товариства без податкових наслідків;

4) надає надійну юридичну конструкцію, здатну захистити нерухомість від рейдерства та податкового свавілля. 

Як захистити інвестиції від рейдерських атак,  податкового свавілля?

Чинне законодавство робить КІФ надійною юридичною структурою, яка як найкраще захищає Акціонера, Стратегічного інвестора, Засновника від втрат (збитків) та непередбачуваних ризиків.

Переваги має КІФ перед іншими юридичними організаційно-правовими формами:

1) Можливість показати номінального власника кінцевим бенефіціаром;

2) Трьох рівневе управління корпоративним інвестиційним фондом – це КУА, Наглядова рада та Збори акціонерів;

3) Спеціальне законодавство України, що захищає та регулює інвестиційну діяльність;

4) Контроль з боку Національної комісії з цінних паперів на фондового ринку.

+38 044 230 93 25
+38 044 230 93 22
office@kua-olimp.com.ua
Замовити послугу або консультацію