Хто ми?

Компанія з управлянні активами “Олімп Ессет Інвестмент” є професійним учасником фінансового ринку.

Ми пропонуємо створення та управління корпоративними інвестиційними фондами, за допомогою яких Ви зможете:

① залучати інвестиції або вкладати кошти в існуючий чи новий бізнеси; 

② максимально захистити та примножити інвестиції; 

③ здійснювати податкове планування/ законну податкову оптимізацію.  

Що таке ICI та КІФ?

Інститут спільного інвестування (ICI)- це корпоративний інвестиційний фонд, якій залучає грошові кошти інвесторів (юридичних та фізичних осіб) та має право вкладати їх у:

– майнові та корпоративні права;

– об’єкти нерухомості;

-рухоме майно;

– цінні папери;

– банківські депозити, та інші активи з метою отримання прибутку. 

Корпоративний інвестиційний фонд ( далі -КІФ) створюється у формі акціонерного товариства. Діяльність КІФ регулюється Законами України “Про інститути спільного інвестування” “Про інвестиційну діяльність”, Податковим та Господарськими кодексами України та нормативними актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 

Головні переваги КІФ при купівлі бізнесу?

Акціонер, Стратегічний інвестор, Засновник товариства, може  використати КІФ, при придбанні діючого бізнесу, виставляючи корпоративний інвестиційний фонд основним учасником, акціонером чи інвестором, що придбаває акції, корпоративні права товариства. КІФ дає можливість побудувати прозорі, надійні, юридично зрозуміла відносини між усіма учасниками проекту та захистити їх інтереси.

Під час придбання бізнесу КІФ надає такі переваги:

1) у разі продажу корпоративних прав, часток або акцій товариства – фонд має податкові пільги, які звільняють КІФ від сплати податку на прибуток, згідно з п.6 ст.146 Податкового Кодексу України;

2) захист ІСІ неправомірного втручання в діяльність передбачено статтею 8 Закону України “Про інститути спільного інвестування”;

3) у разі здійснення переоцінки акцій, часток товариства та подальшого їх відчуження КІФ  звільняється від сплати податку на прибуток;

4) у разі виплати дивідендів фізичним особам за результатами діяльності КІФ – податок на доходи фізичних осіб складає 8%, тоді як звичайна ставка 18%.

Як правильно здійснити придбання діючого бізнесу або започаткувати новий?

Якщо Ви маєте намір придбавати акції, частки або корпоративні права товариства або започаткувати новий бізнес, щоб в подальшому:

– здійснювати управління бізнесом;

– провести модернізацію діючого бізнесу або докапіталізувати його;

 – здійснити фінансування Start up проекту;

– виділити або розділити бізнес;

– провести оптимізацію групи компаній, які входять в інтереси одного чи декількох акціонерів (учасників);

– продати.

КІФ як найкраще підходить для таких операції:

– придбання акцій;

-часток або корпоративних права товариства;

-створення нового бізнесу.

Ви отримуєте можливість управляти активами, використовуючи всі юридичні переваги які надані чинним законодавством.

На малюнку № 1 показано модель придбання акцій, частки або корпоративні права товариства за допомогою КІФ.

На всі ці операції поширюються податкові пільги та застосовуються механізми захисту інвестицій, що передбачені чинним законодавством.

+38 044 230 93 25
+38 044 230 93 22
office@kua-olimp.com.ua
Замовити послугу або консультацію

Як оптимізувати податкове навантаження на діючий бізнес?

Залучення КІФ в якості покупця акцій, часток або корпоративних права товариства дає наступні переваги перед іншими юридичними утвореннями, а саме:

1) КІФ має право надавати процентні позики товариству, учасником якого він є, а сплата % відноситься на валові витрати діяльності товариства;

2) надає можливість виплачувати дивіденди акціонерам КІФ за пільговою ставкою 8 %;

3) надає можливість зробити переоцінку акцій, корпоративних прав для наступного продажу за вищою ціною ніж ціна придбання без податкових наслідків;

4) КІФ -це надійна юридична конструкція, здатна захистити активи, від рейдерства та податкового свавілля.

Як захистити інвестиції від рейдерських атак,  податкового свавілля?

Чинне законодавство робить КІФ надійною юридичною структурою, яка як найкраще захищає Акціонера, Стратегічного інвестора, Засновника від втрат (збитків) та непередбачуваних ризиків.

Переваги має КІФ перед іншими юридичними організаційно-правовими формами:

1) Можливість показати номінального власника кінцевим бенефіціаром;

2) Трьох рівневе управління корпоративним інвестиційним фондом – це КУА, Наглядова рада та Збори акціонерів;

3) Спеціальне законодавство України, що захищає та регулює інвестиційну діяльність;

4) Контроль з боку Національної комісії з цінних паперів на фондового ринку.

+38 044 230 93 25
+38 044 230 93 22
office@kua-olimp.com.ua
Замовити послугу або консультацію