Хто ми?

Компанія з управлянні активами КУА “Олімп Ессет Інвестмент” є професійним учасником фінансового ринку.

Ми пропонуємо створення та управління корпоративними інвестиційними фондами, за допомогою яких Ви зможете:

здійснювати інвестиційну діяльність на ринку первинної нерухомості;

② максимально захистити та примножити інвестиції;

③ здійснювати податкове планування/податкову оптимізацію.

Що таке ICI та КІФ?

Інститут спільного інвестування (ICI)- це корпоративний інвестиційний фонд, якій залучає грошові кошти інвесторів (юридичних та фізичних осіб) та має право вкладати їх у:

– майнові та корпоративні права;

– об’єкти нерухомості;

– рухоме майно;

– цінні папери;

– банківські депозити, та інші активи з метою отримання прибутку.

Корпоративний інвестиційний фонд ( далі – КІФ) створюється у формі акціонерного товариства. Діяльність КІФ регулюється Законами України “Про інститути спільного інвестування” “Про інвестиційну діяльність”, Податковим та Господарськими кодексами України та нормативними актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Переваги використання інвестиційного фонду в будівництві

Забудовники, Девелопери, Інвестори можуть задіяти КІФ:

  • для фінансування будівельних проектів на початкових етапах;
  • для продажу квартир кінцевим власникам.

У такому разі КІФ дозволить побудувати прозорі, надійні, юридично зрозумілі відносини між усіма учасниками проекту. Захистить їх інтереси.

В рамках проектів будівництва первинної нерухомості КІФ надає такі переваги:

1) податкові пільги які звільняють КІФ від сплати податку на прибуток, згідно п.6 ст.146 Податкового Кодексу України;

2) захист ІСІ від неправомірного втручання в діяльність передбачено статтею 8 Закону України “Про інститути спільного інвестування”;

3) законний механізм здійснення інвестицій в об’єкти первинної нерухомості, згідно статті 8 Закону «Про інвестиційну діяльність» є одним з дозволених фінансово-кредитних механізмів залучення інвестицій в будівництво.

+38 044 230 93 25
+38 044 230 93 22
office@kua-olimp.com.ua
Замовити послугу або консультацію

Як організувати продаж нерухомості, що знаходиться на етапі будівництва?

Продаж нерухомості це проміжна, але одна з головних складових частин вдалого інвестиційного проекту, маючи збудований будинок або знаходячись на етапі будівництва, виникає потреба в фінансуванні та отриманні грошових коштів.

За допомогою КІФ легко організувати ефективну модель продажів первинної нерухомості або майнових прав. В свою чергу КІФ застосовує одну з моделей залучення коштів від майбутніх власників нерухомості:

–       укладання форвардних контрактів;

–       укладання інвестиційних договорів;

–       інвестування в будівництво за допомогою цільових облігацій.

На всі ці механізми реалізації (продажу) поширюється податкові пільги та застосовуються механізми захисту інвестицій, що передбачені чинним законодавством.

Як оптимізувати податкове навантаження в процесі реалізації проекту?  

Для ефективного податкового планування та вдалої реалізації проекту необхідно чітко визначити ролі та функції учасників проекту, розробити та погодити корпоративну структуру проекту, юридично узгодити права та обов’язки кожного учасника.

Залучення КІФ як основного “гравця” проекту дає наступні переваги перед іншими юридичними утвореннями (товариствами, договорами спільної діяльності, кооперативами) а саме:

1) звільняє від сплати податку на прибуток;

2) надає можливість виплачувати дивіденди акціонерам КІФ за пільговою ставкою 8 %;

3) надає можливість КІФ надавати позики пов’язаним компаніям під проценти, а процентний дохід  звільнений від оподаткування податком на прибуток;

4) надає надійну юридичну конструкцію, здатну захистити проект від рейдерства та податкового свавілля.

 

Як захистити інвестиції від рейдерських атак,  податкового свавілля?

Чинне законодавство робить КІФ надійною юридичною структурою, яка як найкраще захищає Акціонера, Стратегічного інвестора, Засновника від втрат (збитків) та непередбачуваних ризиків.

Переваги має КІФ перед іншими юридичними організаційно-правовими формами:

1) Можливість показати номінального власника кінцевим бенефіціаром;

2) Трьох рівневе управління корпоративним інвестиційним фондом – це КУА, Наглядова рада та Збори акціонерів;

3) Спеціальне законодавство України, що захищає та регулює інвестиційну діяльність;

4) Контроль з боку Національної комісії з цінних паперів на фондового ринку.

 

Як побудувати відносини з партнерами під час реалізації проекту?

Побудова якісних партнерських відносин з усіма учасниками проекту – це запорука успішної реалізації проекту та високої ефективності на вкладений капітал.

Учасниками реалізації інвестиційного проекту з будівництва первинної нерухомості, як правило є:

– Забудовник (девелопер);

– Інвестори;

– Корпоративний інвестиційний фонд;

– Компанія з управління активами;

– Агентства нерухомості;

– підрядні організації;

На малюнку №1 зображена одна з моделей.

Правильно побудована юридична конструкція між всіма учасниками проекту дає можливість використати всі переваги законодавства та задовольнити потреби всіх учасників проекту.

+38 044 230 93 25
+38 044 230 93 22
office@kua-olimp.com.ua
Замовити послугу або консультацію