Роз’яснення рішення розрахунку пруденційних нормативів.

НКЦПФР підготувала інформаційну довідку щодо розрахунку пруденційних нормативів у зв’язку із прийняттям рішення №824 від 16.11.2017 про затвердження змін до Положення №1597 щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками. Рішенням №824 було внесено зміни Положення №1597 (далі Положення).

Відповідно до пункту 2 глави 7 розділу ІІІ Положення для розрахунку нормативу концентрації кредитного ризику контрагентом установи вважається будь-яка особа, до якої установа має вимоги, що представлені у вигляді активів установи, визначених пунктом 5 глави 7 розділу ІІІ цього Положення. У разі наявності в активах торговця цінними паперами інвестиційних сертифікатів декількох ПІФ з різними кодами за ЄДРІСІ, які управляються однією КУА, для цілей розрахунку нормативу концентрації кредитного ризику контрагентом торговця цінними паперами вважається кожен ПІФ окремо.

Відповідно до пункту 5 глави 7 розділу ІІІ Положення до активів, що становлять вимоги установи до контрагента, належить, зокрема, дебіторська заборгованість. При визначенні суми активів, що становлять вимогу до контрагента, сума дебіторської заборгованості зменшується на суму резерву сумнівних боргів, сформованого під таку заборгованість.

Для цілей розрахунку нормативу концентрації кредитного ризику до активів, що становлять вимогу установи до контрагента у вигляді дебіторської заборгованості, відносяться грошові кошти на поточних рахунках та депозити в банках, а також доходи, нараховані за ними.

З роз’ясненнями Комісії щодо інших пунктів положення можна ознайомитися тут.

Джерело: НКЦПФР

Остнанні новини

Написти коментар