Інвестиції в безпеку: можливості венчурних фондів
Маємо те, що маємо

Інститути спільного інвестування, за своєю сутністю, повинні бути одним із драйверів економіки. П’ятнадцять років тому, коли ІСІ почали працювати в Україні, передбачалося, що вони будуть стимулювати інвестиційну діяльність.

Венчурні інвестиції повинні були сприяти розвитку високотехнологічних галузей, а венчурні корпоративні фонди задумувалися, як механізми реалізації інноваційних проектів. Але нічого подібного не сталося. Принаймні в масштабах, здатних вплинути на економіку. Немає ні інвестицій, ні розвиненого ринку спільного інвестування. Навпаки, ІСІ загнані в якісь не природні рамки. Так, для індустрії інвестиційних фондів в основному характерні венчурні інвестиції. При цьому, не можна сказати, що інвестиції ці направляються в якісь інноваційні проекти. Просто для інвестиційного капіталу інших «робочих» механізмів не існує. Вибору немає. Відкриті диверсифіковані фонди сьогодні не життєздатні, при існуючій інфраструктурі ринку. Галузь зарегульована. Постійні зміни законів, підзаконних актів, форм звітності, часто затягують процес реєстрації КІФ та ПІФ, порушуючи або навіть зриваючи графіки того чи іншого інвестиційного проекту .А сама реєстрація КІФ або ПІФ, в більшості випадків, необхідна для так званої законної оптимізації податків. При цьому багато інших функцій ІСІ, які могли б зробити бізнес ефективнішим, не використовуються.

Український ринок ІСІ кардинально відрізняється ринку в цивілізованих країнах. У всьому світі регулятори прагнуть створювати умови для розвитку всіх видів ІСІ – відкритих, закритих, венчурних і т.д. Обсяги інвестування у відкриті фонди приблизно дорівнюють обсягам інвестицій в закриті. Детальніше про європейські інвестфонди можна . Наприклад, у європейського інвестора є можливість вибору з великої кількості інвестиційних стратегій, в той час як однобокий український ринок такого вибору не надає.

Спекулятивний кредитний рейтинг України, корупція, політична нестабільність, недосконалість та постійні зміни законодавства є бар’єром для великих інвесторів. При цьому використання ІСІ для оптимізаційних цілей призводить до втрати бюджетних коштів і, в цілому, не сприяє зростанню економіки. Однак, основною метою діяльності ІСІ повинна бути не податкова оптимізація. Якби компанії розібралися і навчилися використовувати ті інструменти, які закладені в правових механізмах ІСІ, це допомогло б істотно знизити головні ризики. І, як результат, підвищило ефективність бізнесу, який би, навпаки, почав платити більше податків.

Захист інвестора – справа рук самого інвестора

Правове свавілля і рейдерство утримують багатьох іноземних інвесторів від інвестицій в Україну. Незважаючи на всі проблеми, які виникають або можуть виникнути у бізнесу в Україні, саме функціонал ІСІ містить ряд механізмів, здатних захистити інвестора і його інвестицію. Першочерговими є захист прав власності і захист корпоративних прав.

Реформи, які були проведені в Україні останнім часом, швидше погіршили ситуацію. У 2015 році була проведена реформа централізованої державної реєстраційної служби. Прагнення до спрощення реєстраційних процедур для бізнесу обернулося колосальною проблемою. З 2016 нотаріуси і держреєстратори органів місцевого самоврядування отримали право вносити зміни в держреєстри. Почав працювати відкритий електронний реєстр майнових прав на нерухоме майно. З’явилася можливість вносити зміни до Єдиного державного реєстру юросіб та ФОП (далі ЄДР) без нотаріального завірення правовстановлюючих документів. За два останні роки було зафіксовано безліч випадків незаконних переоформлень корпоративних прав та відчуження майнових прав на підставі підроблених документів. У тому числі і на підставі очевидно протиправних судових рішень. Рейдери отримали новий і дуже зручний інструмент захоплення підприємств і компаній. Власник бізнесу, який створював його все своє життя, може втратити його протягом п’яти хвилин. Наприкінці 2016 року були внесені зміни до законодавства, які ускладнили завдання рейдерам. Однак, незважаючи на всі зусилля Мін’юсту України, ризики внесення незаконних змін до реєстрів нотаріусами та держреєстраторами залишаються високими. Захистити себе може тільки сам інвестор.

Основна стратегія захисту

Небезпеки протиправного відчуження бізнесу можна уникнути консолідувавши основні засоби в корпоративному інвестиційному фонді.

Як це відбувається. Грошові кошти КІФ, які залучені від емісії акцій, інвестуються в основні засоби виробничого (або торгового) підприємства: комерційну нерухомість, обладнання, транспорт та інші активи. Детальніше про процедуру випуску акцій читайте в статі . Основні засоби стають активом КІФ. Власники (бенефіціари) бізнесу можуть володіти акціями КІФ. Можлива ситуація так званої зміни номінального власника, коли акціонерами КІФ стають уповноважені особи кінцевого бенефіціара. Або ж може бути здійснено пряме інвестування коштів в КІФ – кінцевий бенефіціар особисто стає акціонером. Навіть, він може бути єдиним акціонером, і виконувати функції голови Наглядової ради.

Розглянемо гіпотетичний приклад (див. мал. 1). ТОВ «Ромашка» виробляє парфюмерію. У підприємства є виробниче та складське приміщення, обладнання, транспорт. Створений КІФ «Польові квіти» інвестує кошти в ці активи. Згадані кошти були внесені в КІФ бенефіціаром ТОВ «Ромашка». Цими грошима був сформований статутний капітал КІФ, а натомість бенефіціар отримав акції КІФ.

використання КІФ з метою захисту бізнесу

Тепер юридично основні засоби, на яких побудована виробнича і комерційна діяльність ТОВ «Ромашка», будуть знаходиться в власності КІФ «Польові квіти». Однак, акціонери (сам бенефіціар або його уповноважені особи) мають можливість управління і контролю над діяльністю КІФ, і, відповідно, над діяльністю ТОВ «Ромашка», через такі органи як Наглядова рада та збори акціонерів. Між ТОВ «Ромашка» і КІФ «Польові квіти» укладається договір оренди основних засобів. ТОВ платить орендну плату КІФ, водночас із самою виробничою діяльністю не відбувається жодних змін. «Ромашка» продовжує випускати парфюмерну продукцію в тому ж місці і на тих же виробничих потужностях, що і раніше. Для беніфіціара ТОВ «Ромашка» КІФ «Польові квіти» стає інструментом управління виробничими активами та іншими основними засобами.

Тепер спроба рейдерського захоплення ТОВ «Ромашка», шляхом внесення будь-яких протизаконних змін до держреєстрів, втрачає свій сенс, оскільки основні засоби виробничих підприємств не перебувають у власності ТОВ. Отримання контролю над КІФом, який є акціонерним товариством, для рейдера занадто витратний і тривалий процес. Важливо пояснити чому.

Модель захисту основних засобів за допомогою КІФ передбачає так би мовити два рівні захисту. Перший рівень – високий ступінь захисту прав акціонера, який ґрунтується на акціонерній організаційно-правовій формі фонду. Всі рішення щодо управління фондом приймаються Наглядовою радою і зборами акціонерів. Контроль за реєстром акціонерів здійснюють депозитарні установи. Потрібно відразу сказати – правові основи створення та діяльності КІФ виключають можливість його поглинання рейдерами шляхом проведення незаконних рішень через Наглядову рада або збори акціонерів. Щоб провести будь-яке рішення через органи управління КІФ рейдеру необхідно стати його акціонером: або заволодіти акціями законних акціонерів, або спробувати увійти в акціонерний капітал на етапі додаткової емісії акцій. Це неможливо, оскільки при реєстрації емісії венчурного КІФ в проспекті емісії чітко визначені всі майбутні учасники фонду та їх частки в акціонерному капіталі. Тут не може бути небажаних учасників. Намагатися провести якісь рішення, які суперечать інтересам акціонерів, через Наглядову раду, який складається з представників законного бенефіціара, також представляється малоймовірним. Тим більше, якщо структура КІФ організована для цілей захисту основних активів виробничої групи.

Єдина можливість для рейдера – якимось чином змусити зберігача цінних паперів КІФ перереєструвати акції з рахунку законного власника, на інший рахунок в цінних паперах – рахунок співучасника рейдерської атаки. Прецеденти підкупу зберігачів, крадіжки обладнання та інформації в депозитарних установах мали місце. Таке теоретично можливо з акціями класичних АТ, але прецедентів захоплення КІФу ще не було. Навіть якщо рейдер зможе перекинути акції з одного рахунку в цінних паперах на інший, то він потім нічого не зможе зробити з цими акціями. Тут ми говоримо про другий рівень – захист активів фонду. КІФ має складну структура прийняття корпоративних рішень. В прийнятті рішень щодо тих чи інших дій з активами беруть участь кілька суб’єктів, які обслуговують діяльність КІФ: КУА, зберігач, оцінювач (у випадку з нерухомим майном). Навіть якщо припустити, що вчинено рейдерську атаку на цінні папери акціонерів КІФ то, щоб завершити всі незаконні дії рейдеру необхідно ще підтвердження з боку КУА, яка управляє його активами. Зайве говорити, що якщо КУА хоч найменше цінує свою репутацію, то керівник компанії не сприятиме діям рейдерів. З огляду на всі обставини рейдерська атака на КІФ, в якому консолідовані активи певної виробничої групи, є малоймовірною та дуже складною.

Зворотній бік медалі

Передача основних засобів в КІФ допоможе захистити бізнес ще від однієї проблеми – неправомірного тиску з боку фіскальних органів. Податківцям досить легко заблокувати роботу підприємства – заарештувати рахунки, нарахувати податковий борг і подібне. Підприємець може звернеться в суд, і спробувати визнати рішення податківців незаконним. Оскільки судовий розгляд може тривати місяці, а то й роки, існує ризик втрати бізнесу. Вийти з ситуації з найменшими втратами можливо, якщо основні засоби підприємства знаходяться на балансі КІФ, а підприємство орендує їх у фонду. Повернемося до нашого прикладу. В такому випадку КІФ «Польові квіти» розриває договір оренди з ТОВ «Ромашка», якій фіскальна служба заблокувала діяльність. Але потім укладає договір з ТОВ «Ромашка Плюс», яке продовжує випускати парфюмерну продукцію.

Управління орендою нерухомості

Добре ілюструє можливості КІФ модель управління орендою нерухомості. Основними засобами в даному випадку є комерційна нерухомість, яка консолідується в КІФ. Грошові кошти КІФу, залучені від емісії акцій, інвестуються в цю нерухомість, як в актив. Право власності на комерційну нерухомість переходить КИФу. А власник нерухомості або його уповноважені особи стають акціонерами КІФ. Орендарі користуються нерухомістю на підставі договору оренди, який укладають з КІФом. Орендна плата надходить на рахунок КІФу, що відкритий КУА від імені КІФ. До речі, рейдерське захоплення такої структури також буде досить складним завданням. Договір оренди захищає кінцевого власника від різних юридичних ризиків, при цьому відкриваються можливості для більш ефективного податкового планування. Прибуток, яка акумулюється в КІФ, не обкладається податком на прибуток і може бути реінвестований в нові проекти.

Управління грошовими коштами

Наступна можливість, якою, нажаль, не користуються компанії – це ефективне управління грошовими коштами організації. Якщо в бізнес-групу входить багато компаній, то корпоративний інвестиційний фонд може бути зручним механізмом для їх фінансування. У законодавстві, яке регулює діяльність ІСІ, для венчурного КІФ передбачена можливість надання процентних та безпроцентних позик учасникам фонду, за умови, що КІФу належить не менше 10% статутного капіталу відповідного юрособи.

Група зможе перекидати кошти від однієї компанії до іншої без податкових наслідків. Якщо надається процентний позику, позичальник включає відсотки, які потрібно буде виплатити КІФу за використання позикових коштів, до своїх витрат. Податок на прибуток з суми з обслуговування боргу не нараховуватиметься. У свою чергу, КІФ також звільнений від сплати податку на прибуток з отриманих відсотків. Таким чином, група може фактично кредитувати окремі свої підрозділи, економлячи оборотні кошти.

Підводячи підсумок зазначимо, використання перерахованих правових механізмів допоможе компаніям не тільки захищатися від проблем, та ще й розвиватися. У пошуку інвестицій на розвиток свого бізнесу не останнім аргументом для потенційного інвестора може стати наявність продуманої системи захисту від ризиків. Якщо така система побудована – шанси залучити інвестиції підвищуються.

Остнанні новини

Написти коментар