Як швидко зареєструвати КІФ?
Послідовність дій у процедурі випуску акцій корпоративного інвестфонду

Скільки зборів акціонерів потрібно провести, щоб заснувати КІФ та довести його до «робочого» стану? Скільки випусків акцій буде проведено КІФом, перш ніж інвестиційний проект отримає необхідний обсяг фінансування? Коли реєструється проспект емісії акцій КІФ? Ми хочемо відповісти на всі ці питання, детально розглянувши дві процедури емісії акцій фондом.

Відкрити КІФ

Корпоративний інвестиційний фонд (КІФ) зручний інструмент для організації процесу інвестування в довгострокові, капіталомісткі проекти. КІФ є акціонерним товариством, і процедура його відкриття довше і складніше, ніж створення ПІФ. Проте, учасники КІФ отримують більше прав з точки зору управління фондом, а також унікальні можливості для захисту своїх майнових та корпоративних прав від спроб незаконного захоплення власності. Детальніше про це читайте в матеріалі .

Для юридичних і фізичних осіб, які мають намір стати учасниками КІФ, вкрай важливо розібратися з процедурами заснування фонду та проведення додаткових емісій акцій. Почнемо з процедури започаткування КІФ. Послідовність дій учасників в цьому процесі показана на мал.1.

Підготовка документів для реєстрації корпоративного інвестиційного фонда КІФ

Процедура створення КІФ вимагає від засновників проведення провести двох зборів. На перших зборах затверджуються проект статуту і параметри емісії акцій з метою формування статутного капіталу КІФ. Проекти цих документів подають на погодження до НКЦПФР. Яку кількість акцій випускати і яким номіналом, вирішують засновники. Зазвичай параметри випуску підганяють під майбутнє розміщення. Головна вимога – статутний капітал КІФ не може бути менше 1250 мінімальних зарплат, встановлених законом на день реєстрації фонду як юрособи.

Комісія повинна узгодити проект статуту і параметри емісії, після чого, КІФ отримує право почати розміщення акцій. Перше розміщення акцій КІФ може бути виключно приватним і проводиться тільки серед засновників.

Державна реєстрація КІФ як юрособи відбувається після проведення приватного розміщення акцій фонду серед його учасників, і оплати повної вартісті цього випуску.

Засновники повинні оплатити виключно грошовими коштами повну вартість першого розміщення. Кошти, залучені від учасників, формують первинний статутний капітал КІФ. Протягом трьох місяців з дня повної оплати першої емісії має бути проведено установчі збори КІФ, на яких затверджуються результати розміщення і статут. Це другі збори засновників в процедурі створення КІФ. Після того, як статутний капітал КІФ затверджений, відбувається державна реєстрація КІФ та фонд набуває статусу юридичної особи.

Далі, Наглядова рада КІФ, що створюється на установчих зборах, повинна укласти договори з КУА та депозитарною установою.

Заключна стадія заснування КІФ — отримання статусу інституту спільного інвестування. Це відбувається вже після того, як комісія затвердить звіт про приватне розміщення акцій і регламент КІФ.

Звіт про результати приватного розміщення, відповідно до закону, Комісія повинна затвердити протягом 30 робочих днів з дня надходження відповідних документів. Статус ІСІ КІФ набуває з дня внесення відомостей про нього в реєстрі ІСІ (ЄДРІСІ).

Важливою особливістю створення КІФ є те, що при початковій емісії акцій з метою формування статутного капіталу не реєструється проспект. Проспект буде зареєстрований, коли КІФ проведе наступну обов’язкову процедуру – випуск акцій з метою спільного інвестування.

Випуск акцій для спільного інвестування

Проспект емісії акцій фонду з метою спільного інвестування, повинен бути зареєстрований не пізніше одного року з дня отримання КІФом статусу ІСІ. Якщо проспект акцій не зареєструвати в установлений строк, то КІФ буде ліквідовано.

Процедура випуску акцій КІФ з метою спільного інвестування, відрізняється від процедури випуску акцій для формування статутного капіталу. Вона містить набагато менше етапів. Послідовність дій показана на мал.2.

Процедура випуску акцій КІФ з метою спільного інвестування, етапи реєстрації корпоративного інвестфонду

Випускаючи акції з метою спільного інвестування, КІФ збільшує розмір статутного капіталу. Збільшення статутного капіталу вимагає внесення змін до статуту КІФ. Ввідповідно, таке рішення має бути затверджене на зборах фонду. Збори також затверджують проспект емісії, в якому повинні бути вказані вартість випуску і група осіб, яким ці акції будуть продані (якщо це приватне розміщення), наводиться повна характеристика КІФ та КУА та цілий ряд інших даних. Після того, як емісія і проспект акцій для спільного інвестування будуть зареєстровані Комісією, КІФ вже стає «робочим» інструментом.

Важливо розуміти, що в проспекті акцій буде відображений загальний обсяг емітованих фондом акцій – випущених для формування статутного капіталу і для спільного інвестування. Наприклад, раніше КІФ емітував акції з метою формування статутного капіталу на 4 млн. гривень (мінімально допустимий обсяг станом на липень 2017 року) і ще акцій на 6 млн. гривень з метою спільного інвестування. У проспекті зазначається, що фонд емітував акцій на 10 млн. гривень. Всі ці кошти є коштами спільного інвестування та можуть бути вкладені в ті чи інші активи, в залежності від того до якого виду ІСІ належить КІФ.

Акції КІФ випущені як для формування початкового статутного капіталу, так і з метою спільного інвестування, можуть бути оплачені тільки грошовими коштами.

Важливою особливістю інвестування в КІФ є те, що акції КІФ можуть бути придбані потенційними учасниками фонду тільки за грошові кошти. По суті, законодавець встановлює до КІФ такі ж вимоги, як і до фінансових установ, які створюються у формі АТ – банкам, страховим та фінансовим компаніям. Їхній статутний капітал може бути сформований виключно грошима.

Ключовим моментом у процедурі випуску акцій КІФ для цілей спільного інвестування є реєстрація проспекту емісії акцій. Будь-яке подальше збільшення статутного капіталу КІФ, тобто будь-які доп. емісії акцій, будуть реєструватися шляхом внесення змін до проспекту і статут, показано на мал.3.

Реєстрація проспекту емісії акцій, збільшення статутного капіталу КІФ доп. емісії акцій, реєстрація внесення змін до проспекту і статут КІФ

Як бачимо, процедура створення КІФ та розміщення його акцій є досить тривалою і складною. Процес доведення КІФу до «робочого» стану, в кращому випадку, займе чотири з половиною місяці. Безумовно, інвестори витратять менше часу і зусиль, якщо реєстраційними діями буде займатися спеціалізована, професійна компанія.

Остнанні новини

Написти коментар