Особливості спільного інвестування в Україні
КІФ та ПІФ – єдність протилежностей

Якщо Ви думаєте про те, щоб включити ІСІ в структуру свого інвестиційного проекту, то, в першу чергу, необхідно визначиться з видом і типом інвестфонду. Чим відрізняється КІФ від ПІФу? Які вимоги встановлені для відкритого ІСІ, а які для закритого? Які можливості для інвестування мають венчурні фонди? Спробуємо відповісти на ці питання.

Якими бувають ІСІ та навіщо їх створювати

Метою створення будь-якого інвестфонду є спільне інвестування, однак кожен вид ІСІ призначений для вирішення певного кола завдань і орієнтований на різні категорії споживачів послуг ІСІ. Інвестфонди яких видів і типів створюються в Україні можна побачити на мал.1.

Спільне інвестування в Україні

Список в вігляді схеми видів і типів інвестфондів які можна зареєструвати, відкрити в Україні.

ІСІ поділяються на дві великі групи – корпоративні та пайові фонди, які, в свою чергу, можуть бути:

  • відкритими або інтервальними (зобов’язані бути тільки диверсифікованими) або закритими (недиверсифікований);
  • терміновими (всі закриті ІСІ можуть бути лише строковими) або безстроковими;
  • венчурними.

Інвесторами ІСІ можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. Інвестор стає учасником фонду, набуваючи (виключно за гроші) цінні папери ІСІ – інвестсертіфікати ПІФ або акції КІФ. Управляє тим чи іншим фондом компанія з управління активами (КУА). Залучені до фонду кошти КУА може вкладати в певні фінансові інструменти, з метою отримати інвестиційний дохід для інвестора. Перелік доступних і можливих для інвестування інструментів залежить від того чи є інвестфонд диверсифікованим або недиверсифікований.

До диверсифікованих ІСІ (відкритим та інтервальним) законодавство встановлює ряд обмежень щодо формування їх активів. Наприклад, сумарна вартість цінних паперів одного емітента в активах ІСІ не повинна перевищувати 10% загального обсягу цінних паперів відповідного випуску такого емітента. Крім того, не менше 80% активів диверсифікованого ІСІ має бути вкладено в різні активи зі зниженим рівнем ризику, такі як банківські депозити, державні, муніципальні, корпоративні облігації, банківські метали, цінні папери, які торгуються на фондовій біржі. Відносно недиверсифікованих ІСІ таких строгих нормативів не встановлено. Їх активи можуть бути інвестовані в цінні папери, корпоративні права, боргові зобов’язання, нерухомість, причому в будь-яких пропорціях.

КІФ більше орієнтований на споживачів послуг ІСІ, яким важливий не тільки інвестиційний дохід, але також контроль над діяльністю фонду і можливість інтегрування ІСІ в корпоративну структуру компанії або холдингу. Учасниками корпоративних фондів переважно стають юрособи. Більш докладно про відмінності КІФ та ПІФ в наступному розділі.

Фізична особа може бути учасником венчурного фонду, якщо придбає цінні папери фонду на суму не менше ніж 1500 мінімальних заробітних плат в місячному розмірі.

Корпоративний або пайовий?

КІФ та ПІФ – два схожих інструменту фондового ринку, але зі своїми особливостями. Саме ці особливості можуть стати визначальними при виборі інвестором фонду. ПІФ не є юридичною особою. Бухгалтерський і податковий облік усіх операцій ПІФ здійснюється компанією з управління активами (КУА). У той час як КІФ створюється у формі акціонерного товариства і активи знаходяться на його балансі. КУА управляє цими активами на підставі договору з управління активами. Основні відмінності КІФ та ПІФ відображені на мал.2.

Чим ПІФ відрізняється від КІФ?

Основні відмінності між КІФ та ПІФ відображені на схемі-малюнку.

Рішення про випуск акцій КІФ, як для формування статутного капіталу фонду, так і з метою спільного інвестування, беруть учасники КІФ на зборах. Детальніше про те, як використовується КІФ в інвестиційній діяльності можна прочитати в матеріалі . Що ж стосується випуску інвестиційних сертифікатів ПІФ, то таке рішення приймається уповноваженим органом КУА.

Мінімальний розмір статутного фонду КІФ повинен бути не менше 1250 мінімальних заробітних плат на день реєстрації КІФ як юрособи. Мінімальний обсяг активів ПІФ повинен становить не менше 1250 мінімальних заробітних плат на день реєстрації ПІФ як ІСІ.

Підконтрольність та нагляд

Принциповий момент, який відрізняє КІФ від ПІФ, полягає в ступені контролю над роботою фонду, який отримують його учасники. Інвестори ПІФ мають обмежені можливості впливу на діяльність КУА. У Піфе не може бути створена Наглядова Рада, немає жодного посадовця. ПІФ всього лише пул інвесторів, які об’єднали свої гроші в одному фонді. Рішення про те в які інструменти вкладати ці гроші бере КУА.

Схема роботи КІФу інша. Учасники (акціонери) КІФ мають достатньо інструментів для контролю і нагляду за результатами роботи КУА. Здійснюється це через такі органи як збори акціонерів КІФ та наглядова рада КІФ. Важливим механізмом є договір з управління активами, який укладаються між КІФ та КУА. У договорі можуть бути зафіксовані додаткові елементи контролю над КУА.

Слід акцентувати увагу на тому, що збори акціонерів КІФ може прийняти рішення про зміну КУА, зберігача активів, аудитора і оцінювача (оцінювач залучається якщо фонд працює з нерухомістю). Учасники ПІФ таких прав просто не мають.

Наглядова рада в КІФ – постійно діючий орган. Наглядова рада приймає рішення про проведення чергових та позачергових зборів, може вносити зміни до проспекту емісії акцій КІФ. Наглядова рада відіграє важливу роль в управлінні фондом. Наприклад, в статуті або регламенті КІФ може бути встановлена мінімальна вартість активів фонду на яку КУА має право укладати договори без погодження з наглядовою радою. Якщо сума договору перевищує цю мінімальна вартість, то КУА зобов’язана отримувати підтвердження від Наглядової ради на проведення такої операції.

У висновку хотілося б відзначити, що якщо подивитися на ІСІ очима власника бізнесу, то КІФ має більший потенціал оптимізаційних рішень і контрольних функцій над інвестиційним процесом.

Безумовно дуже важливі механізми нагляду над діяльністю КУА, оскільки це дозволяє інвесторам швидше вживати заходів, якщо щось пішло не так. Але не менше значення мають можливості ІСІ щодо захисту активів і корпоративних прав. Такі моделі, як правило, реалізуються через КІФ. Детальніше про це читайте в матеріалі .

Остнанні новини

Написти коментар