Управління активами це процес професійної діяльності компанії з управління активами (далі КУА). Тобто КУА маючи спеціальну ліцензіє, відкриває (реєструє) корпоративний інвестиційний фонд, потім розміщує акції фонду серед інвесторів та вкладає залучені кошти в проекти. По завершенню діяльності КУА виходить з проекту тобто реалізує актив фонду, отримує грошові кошти та викупає акції у інвесторів. Весь цей процес можна умовно назвати управління активами, хоча існує багато варіацій як це здійснюється.

Що таке інститути спільного інвестування?

Інститути спільного інвестування (ІСІ) – це інвестиційні фонди, в яких акумулюються кошти інвесторів для подальшого отримання прибутку через вкладення їх у цінні папери інших емітентів, корпоративні права, нерухомість та інші активи. В Україні до ІСІ належать пайові та корпоративні інвестиційні фонди.

Що таке КУА?

Компанія з управління активами (КУА) – це юридична особа, яка здійснює професійну діяльність з управління активами інститутів спільного інвестування (ІСІ) на підставі ліцензії, яку видає Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, і не може поєднувати цю діяльність з іншими видами професійної діяльності на ринку цінних паперів. КУА здійснює управління активами ІСІ за винагороду. Діяльність КУА жорстко регулюється і обмежується законодавством та контролюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Що таке інвестиційні фонди?

Пайовий інвестиційний фонд (ПІФ) – це активи, що належать інвесторам на правах спільної часткової власності та перебувають в управлінні КУА і обліковуються окремо від результатів її господарської діяльності згідно з законодавства. КУА вкладає залучені грошові кошти у вигідні фінансові інструменти: акції, облігації, державні цінні папери, коштовні метали, банківські депозити, нерухомість тощо. В результаті ефективного управління виникає прибуток (або не виникає як наслідок неефективного управління, або негативного результату фондового ринку в цілому), що розподіляється між усіма інвесторами відповідно до частки їхніх вкладень (кількості придбаних інвестиційних сертифікатів).

Корпоративний інвестиційний фонд (КІФ) – це юридична особа, що створюється у формі акціонерного товариства і здійснює діяльність виключно зі спільного інвестування. КУА теж здійснює управління КІФ на підставі договору на управління активами. Так само як і ПІФ залучені кошти вкладаються в різні активи, по закінченню строку діяльності КІФ та ПІФ продає свої активи та розраховується з інвесторами та ліквідується.

Класифікація інвестиційних фондів

Залежно від порядку здійснення діяльності: відкриті, інтервальні, закриті.

Розміщення і викуп цінних паперів відкритого фонду відбувається щодня, тобто інвестор може в будь-який робочий день як купити, так і продати цінні папери фонду. Головна відмінність цього фонду – це висока ліквідність. Відповідно, відкритий фонд як самий ліквідний інструмент вимагає наявність в своїх активах найбільш ліквідних інструментів.

Цінні папери інтервального фонду інвестор може придбати та продати лише протягом визначеного в проспекті емісії фонду періоду (інтервалу), за законодавством – не рідше, ніж раз на рік. Більшість таких фондів розміщують і викупають цінні папери значно частіше. Відкриті та інтервальні фонди є, як правило, безстроковими (створеними на необмежений термін діяльності).

Закритий інвестиційний фонд може бути лише строковим. Згідно із законодавством ні КУА, ні сам фонд не зобов’язані викупати цінні папери інвестора такого фонду до моменту закриття ІСІ. Але при цьому цінні папери фонду закритого типу можуть перебувати у вільному обігу на ринку – їх можна подарувати, продати третій особі, використати як поруку тощо. Залежно від складу активів: диверсифіковані та недиверсифіковані.

Диверсифіковані фонди жорстко контролюються відносно напрямків та обсягів інвестування в той чи інший актив. Інвестиційні фонди відкритого та інтервального типів можуть бути лише диверсифікованими.

Недиверсифіковані фонди – інвестиційні фонди, щодо яких не існує жорстких вимог диверсифікації активів. Можуть здійснювати інвестиції у цінні папери, об’єкти нерухомості, корпоративні права, тощо.

Венчурні фонди – це корпоративні або пайові недиверсифіковані інвестиційні фонди, які здійснюють виключно приватне розміщення емітованих ними цінних паперів і провадять досить ризиковану інвестиційну стратегію, зокрема в інноваційні проекти.

Що є дохід інвестора (акціонера)?

Дохід інвестора складається з приросту вартості цінних паперів фонду, що нараховуються по цінним паперам ІСІ.

Реалізувати свій дохід інвестор може лише у випадку продажу акцій чи інвестиційних сертифікатів, що йому належать, або отримавши дивіденди. Якщо інвестор продає цінні папери самому фонду чи КУА, то ціна формується виходячи із вартості акції/інвестиційного сертифікату фонду на момент викупу. Для того, аби дізнатися яка вартість акції/ІС фонду, необхідно поділити вартість чистих активів фонду на кількість акцій/сертифікатів фонду, що перебувають в обігу.