ПОВІДОМЛЕННЯ

щодо прийняття рішення про ліквідацію

ПАЙОВОГО  НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО  ЗАКРИТОГО  ІНВЕСТИЦІЙНОГО   ФОНДУ  «ФОНД РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ»

(реєстраційний код за ЄДРІСІ: 23200264, надалі – “Фонд”)

Ліквідаційна комісія Фонду повідомляє, що 21.08.2019 р. Загальними зборами учасників ТОВ “КУА “ОЛІМП ЕССЕТ ІНВЕСТМЕНТ” (Протокол № 21/08/2019 від 21.08.2019 р.) було прийняте рішення про дострокове припинення Фонду шляхом його ліквідації за згодою всіх учасників Фонду.

 Порядок та строки пред’явлення кредиторами Фонду своїх вимог:

            Строк прийняття заяв про задоволення вимог кредиторів починається з наступного робочого дня після опублікування в офіційному друкованому органі інформації щодо ліквідації Фонду та триватиме протягом 2 (двох) місяців.

            Кредитори мають право подати заяви про задоволення своїх вимог до Ліквідаційної комісії за місцезнаходженням ТОВ “КУА “ОЛІМП ЕССЕТ ІНВЕСТМЕНТ” із додаванням документів, які підтверджують наявність у кредитора таких вимог, належно оформлених відповідно до вимог чинного законодавства.

            Кожна заява про задоволення вимог кредитора підлягатиме затвердженню або обґрунтованому відхиленню Ліквідаційною комісією з оформленням відповідного рішення протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати її отримання.

            Наступного робочого дня після прийняття Ліквідаційною комісією рішення щодо затвердження або відхилення вимог кредитора, Ліквідаційна комісія надсилатиме (передаватиме) такому кредиторові відповідне повідомлення в письмовій формі за адресою, вказаною в заяві такого кредитора.

            Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначатимуться відповідно до чинного законодавства.

Місцезнаходження, контактні телефони ТОВ “КУА “ОЛІМП ЕССЕТ ІНВЕСТМЕНТ”:

Місцезнаходження: 01032, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 118, офіс 409

Тел.:(044) 230-93-22, факс (044) 230-93-25

Прийняття заяв від кредиторів здійснюватиметься з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 17-00 години, обідня перерва з 13-00 до 14-00 години. Вихідні дні субота та неділя, а також всі інші святкові та неробочі дні відповідно до чинного законодавства України.

Ліквідаційна комісія

Остнанні новини

Написти коментар